Turmål/Skiløyper


Se status på løype/løypekart ved å trykke på knappen.

Milevis med preparerte skiløyper!

 

TURMÅL

 
3.jpg

Jettegrytene ved Kvitingen, Reinli

Kjør gjennom reinli og mot Stavadalen, du må gjennom bommen i stavadalen og fortsette 2,7 km til. (bommen koster kr 40)
2.7 km etter bommen er det en plass på venstre side av veien, parker der.

følg ttaktirvegen innover. der traktorvegen deler seg må du holde til venstre. Etter noen meter motbakke kommer det ett grustak på venstre side, der traktorvegen nå deler seg til stier skal du også holde mot venstre. Du ser etterhvert vannet.

Stien går til en hytte , denne hytta må du snike deg rundt. du skal gå langs vannet til du er fremme ved jettegrytene !
God tur , og husk godt fottøy!

Turen tar 1-2 t.

Barnefeten-1_edited.jpg

(kilde fra ivaldres.no)

på korset: "Her døde Ole Arnesen somren 1716, 7 aar g."

BARNEFETEN

Starter du i Bagn må man kjøre mot Reinli. Etter ca 3 km kommer

du til et kryss der du skal til venstre mot Reinli stavkirke. Følg veien ca 1,5 km og ta av mot Søndre Fjellstølen. Dette er en bomvei. Følg veien 4,5 km. Like etter at du kommer opp bakkene til Søndre Fjellstølen ligger Hagen`s seter. Veien går ned til venstre og er tydelig skiltet med et rødt skilt.

Nå skal du følge veien rundt den første krappe svingen til høyre, og tar så over ei lita bru over Vesma. Denne vegen følger du til en vei som tar av til høyre, og som følger myrkanten innover. Denne vegen ender ved ei hytte. Like før vegen er slutt tar det av en sti over bekken. Denne stien skal du følge videre etter myra oppover mot skogen. Skitraseen går her om vinteren. Oppe i lia kommer du inn på samme stien som den gamle kongevegen følger. Da er det lett å følge stien oppover langs myrene og tørr-rabbene, og snart står du på Barnefeten.

Skal man tro kirkebøkene var det trolig gutten tre år da han døde. Det er også skrevet et dikt på 22 vers om dette

dødsfallet. Lars Brænden som skrev diktet forteller om ei jente. De første versene lyder slik:

Tæt ved den tause mørke li,
men langt fra nogen sætersti,
På Ølnesfjeldets øde graa,
et gammelt gravkors monne staa.

Et suk fra fjeldets vandrer gaar
naar han det gravkors skue faar.
Han vilde gjerne vide mer
og stille paa indskriften ser. 

Men den ei stort sige kan,
men sagnet mellom mand og mand,
i dalen endnu friskt mon gaa,
og dette sagn fortæller saa. 

Paa sæteren bag dette fjeld
der sad en kone sent en kvæld,
og mælked kjør men hendes smaa

fik sulte uden pleie gaa. 

En pige kom i fjøset ind
og graaden randt paa hendes kind.
Hun søvnig var og sagte bad,
O kjære moder, giv mig mad! 

Jeg sulten er og kold og træt,
tag mig og i dit fang meg sæt.
I moders arm hun derpaa tog,
men moderen til barnet slog.

Og Moderen hun svared saa:
Pak deg og bort ifra mig gaa,
dit gny og gnaal jeg taaler ei
Til helvede reis du din vei! 

Hun vilde hjem til Fader gaa
for hjælp hos ham i nøden faa,
men feil av veien hun dog ta’r
og vandred hjem til bedre Far.

kirken_edited.jpg

Reinli Stavkirke

Reinli Stavkirke stammer trolig fra siste halvdel av 1200 tallet, men ble revet ned og bygd opp igjen 1326. De svartmalte vigslingskorsene inne i kirken er trolig fra 1326.

Smijernsbeslagene på vestdøra har tydlige spor etter ombyggingen på 1300 tallet.

Døpefonten av kleber, og en klokke i klokketårnet er fra middelalderen.

Utenfor kirken er det reist en gammel gapestokk. (Gapestokker ble forbudt i Norge 17.mai 1845, da de gamle middelalderlovene ble revidert)

Under en arkeologisk utraving under kirkegulvet i 1971-1972 ble det funnet spor etter to gamle kirker. det ble også funnet mynter fra Håkon Håkonssons regjeringstid 1250-1263.

_MG_8243[94].JPG

Livet er best ute.

Makalaustoppen

Adkomst: Like før Stavdalen alpinanlegg tar man av til høyre opp bomvei i Norddalen, og så til venstre. Helt oppe ved enden av veien, nesten oppe på snaufjellet, er det begrensede parkeringsmuligheter nær pumpehuset. Herfra fører tydelig sti sørvestover over høydedraget i retning Makalausfjellet. Et kort stykke etter man har begynt å gå passeres en minnestein etter flyulykken som skjedde her i 1949. Terrenget er lettgått og småkupert med vidt utsyn mens man går.

ca 2,4 km fra parkeringen ved pumpehuset.

 

Sentralnummer : 61347114

©2019 by Stavadalen skisenter. Proudly created with Wix.com